Format PDF

Wśród wielu formatów plików, przechowujących graficzne i tekstowe dane, bardzo istotnym i ważnym jest format PDF.

Co to jest format PDF?
PDF – (Portable Document Format) – jest formatem plików, służącym do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych. Z formatu tego należy w szczególności korzystać wtedy, gdy dokument jest przeznaczony do druku a jego autor chce zachować jednolity wygląd dokumentu bez względu na środowisko prezentacji lub wydruku.

W odróżnieniu od formatów pakietów biurowych, takich jak *.doc, *.odf, które pomimo teoretycznej kompatybilności nie gwarantują identycznego formatowania dokumentu w oprogramowaniu różnych producentów, format PDF zapewnia poprawny skład i wydruk bez względu na rodzaj oprogramowania. Należy pamiętać, że PDF jest formatem WYDRUKU! przez co jego edycja w pierwotnej formie jest niemożliwa. Do otwierania i przeglądania plików PDF służą przeglądarki – np Adobe Reader lub Foxit Reader.
Kiedy zalecamy wykorzystanie formatu PDF?
Zawsze, gdy istnieje ryzyko, że materiały przekazywane do druku mogą nie zostać poprawnie odczytane – w szczególności dotyczy to edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, jak również formatowych lub wielostronicowych grafik rastrowych lub wektorowych. Należy pamiętać jednak, że format PDF ma również swoje ograniczenia, przez co nie jest najlepszym nośnikiem w przypadku dużych grafik rastrowych – np skanach w dużych rozdzielczościach i pełnej głębi barw.
Jak zapisywać dokument w formacie PDF?
Duża część oprogramowania tekstowo-graficznego posiada wbudowane mechanizmy eksportu do formatu PDF (LibreOffice, Corel Draw, GIMP, Adobe Photoshop), są jednak aplikacje, szczególnie starsze wersje pakietu MS Office, które nie dysponują takimi udogodnieniami. Nie oznacza to jednak konieczności zmiany oprogramowania, ponieważ istnieją ogólnodostępne i darmowe sterowniki drukarek, pozwalające na konwersję naszego dokumentu do wymaganego pliku poprzez mechanizm wydruku.

W przypadku systemu operacyjnego MS Windows, jedną z takich aplikacji jest Bullzip PDF Printer, którą można pobrać ze strony producenta. Aplikacja instaluje w systemie sterownik wirtualnej drukarki, więc każdy program, który umożliwia wydruk naszej pracy, będzie mógł również zapisać dokument do formatu PDF.

Systemy operacyjne z rodziny Linux zwykle mają wbudowany mechanizm wydruku do PDF-a i nie wymagają instalacji dodatkowych narzędzi.