Skany/Archiwizacja
Usługa skanowania i archiwizacji pozwala na przenoszenie zapisu dokumentu papierowego na nośnik elektroniczny. Możemy wykonywać skany wielkoformatowe do szerokości E+ (914 mm) bez ograniczeń długości pojedynczego arkusza. Wykonujemy również seryjne skany małego formatu (A4 – A3), pozwalające na cyfryzację całych archiwów dokumentów.

Przed wykonaniem usługi zostają z klientem ustalone parametry plików wynikowych. Istotnymi parametrami jest rozdzielczość, w jakiej ma zostać zeskanowany dokument. Zwiększanie rozdzielczości powoduje dokładniejsze skanowane, jednak znacznie zwiększa rozmiary plików wynikowych. Kolejnym ważnym parametrem to tryb skanowania zależny od przeznaczenia pliku. Podstawowymi trybami są – tryb monochromatyczny, odcieni szarości, kolor 16bit i kolor 24bit.

Pliki wynikowe zapisywane są w formatach TIFF lub JPG. Oferujemy również usługę archiwizacji małych i dużych skanów do formatu składu tekstu PDF. Istnieje również możliwość nagrania plików skanów na nośnik klienta (dysk zewnętrzny, pamięć FLASH).

Uwaga! Nie wykonujemy skanów i ksera z oryginałów ołówkiem oraz nie wykonujemy ksera i skanów fragmentów i całości książek.