Kim jesteśmy

Administratorem danych osobowych jest “FORMATKA” Karina Iwaniec z siedzibą w ul. Gabriela Narutowicza 18/3 , 33-100 Tarnów, Polska.

Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Dane kontaktowe

Jedyne dane osobowe, które przetwarzamy to imię, nazwisko, e-mail oraz/i numer telefonu. Dane te służą do kontaktu z klientami w celu uzgodnienia szczegółów zlecenia i wyjaśniania nieścisłości.

Dane do faktur

W przypadku wystawienia faktury VAT za wykonane usługi, konieczne jest podanie danych kontaktowych takich jak imię, nazwisko, nr. telefonu, adres e-mail oraz danych firmy – pełna nazwa firmy, adres siedziby firmy, NIP oraz dane konta bankowego.

Z kim dzielimy się danymi

Nigdy nikomu nie udostępniamy twoich danych. Wyjątek stanowi wystawienie faktury VAT, gdzie dane kontrahentów przekazywane są do biura rachunkowego w celu przeprowadzenia procesów księgowych. Biuro rachunkowe zobowiązane jest do odpowiedniego zabezpieczenia w/w danych i nie przekazywania ich nieuprawnionym podmiotom i osobom.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe w nieskończoność, aby usprawnić proces przyjmowania kolejnych usług.

Jakie masz prawa do swoich danych

Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, zmiany ich lub bycia zapomnianym (zmiana i zapomnienie nie dotyczy faktur VAT, co wynika z polskich przepisów prawa skarbowego).

Jak chronimy twoje dane?

Twoje dane zapisywane są w postaci poczty przychodzącej e-mail na bezpiecznym prywatnym serwerze oraz w programie do fakturowania, korzystającego z lokalnej bazy danych. Dostęp do programu fakturującego, oraz do danych w formie papierowej, mają dostęp tylko upoważnieni pracownicy.

Jakie mamy procedury w razie naruszenia danych

Natychmiast poinformujemy Cię, jeśli podejrzewamy naruszenie danych.